Niezbędnym warunkiem pobierania przez rośliny z gleby składników pokarmowych jest optymalny poziom jej zakwaszenia, klasyfikowany współczynnikiem pH. Istnieje generalna zasada mówiąca, że im wyższe zakwaszenie gleby tym niższa zdolność roślin do pobierania składników pokarmowych lub jej całkowity brak.
Celem wapnowania gleby jest obniżenie jej zakwaszenia oraz wprowadzenie do niej tlenku wapnia i tlenku magnezu (w przypadku stosowania wapna nawozowego z magnezem) oraz poprawy jej struktury fizycznej (poprawa przepuszczalności).
Coraz powszechniejsze używanie nawozów mineralnych doprowadziło do produkcji nawozów dedykowanych o zawężonym działaniu, rozwiązujących problemy gleby i wielu gatunków roślin uprawnych. Co więcej, zauważalna jest tendencja do skupiania produkcji wokół produktów  ekologicznych, przy równoczesnym zredukowaniu możliwych skutków ubocznych.