Oferta

Wapna nawozwe

Oferujemy Państwu pełną gamę nawozów mineralnych najwyższej jakości posiadających aktualne atesty:
1 Wapno nawozowe węglanowe

52-54% CaO odmiana 04

2 Wapno nawozowe magnezowe

28-33% CaO + 16-18%  MgO

3 Wapno nawozowe tlenkowe

do 60% CaO

Kruszywa Drogowe                           i Budowlane

Kruszywa Budowlane Frakcja [mm]
kruszywo łamane 2 – 8
kruszywo łamane 8 – 16
kruszywo łamane 16 – 22
kruszywo łamane 31,5 – 63

 

Kruszywa Drogowe Frakcja [mm]
 mieszanka sortowana 0 – 31,5
mieszanka sortowana 0 – 63
mieszanka niesortowana 0 – 16
mieszanka niesortowana 0 – 63
kamień przemysłowy 0 – 250

Transport

Oferujemy Państwu transport krajowy                     oraz międzynarodowy
1 Wywrotkami 40m³ - 60 m³ do przewozu materiałów sypkich, złomu i odpadów
2 Firankami - 33 europalety, długość 13,6 m
Wapnowanie - dawka CaO w tonach na hektar
Kategoria gleby
 pH
bardzo lekka
lekkia
średnia
ciężka
Do 4 6 7 9 12
4,1-5,0 4 5 6 7
5,1-6,0 2 2,5 3 3,5
6,1-6,7 1 1,5 1,7 2

 

Roślina Optymalny Zakres pH Roślina Optymalny zakres pH
jęczmień 6,5 - 7,0 burak cukrowy 6,0 - 7,0
pszenica 5,5 - 7,0 ziemniaki 5,0 - 6,5
rzepak ozimy 6,0 - 7,0 marchew 6,0 - 7,0
kukurydza 6,0 - 7,0 cebula 6,0 - 7,0
pszenżyto 5,5 - 7,0 kapusta 6,5 - 7,5
żyto 4,5 - 6,5 groch 6,0 - 7,0
owies 4,5 - 6,0 trawy pastewny 5,5 - 7,0
Wapnowanie powoduje koagulację koloidów. Polepsza to  stosunki powietrzno-wodne i cieplne gleb ciężkich. Wpływa dodatnio na rozkład substancji organicznej i rozwój mikroorganizmów pożytecznych dla roślin uprawnych, a w efekcie prowadzi do zwiększenia działania i przyswajania nawozów organicznych i mineralnych przez rośliny. Dawka wapna zależy od początkowego odczynu gleby, jej składu granulometrycznego i gatunków uprawianych roślin.

Najbardziej odpowiednią porą do stosowania nawozów wapniowych na gleby kwaśne jest okres letni – po zbiorach zbóż lub innych roślin. Przemawiają za tym: dość długi okres od wykonania zabiegu do zasiewu najbliższej rośliny (dzięki czemu wapno zdoła odpowiednio przereagować z glebą) oraz na ogół korzystne warunki pogodowe, które ułatwiają dokładny rozsiew nawozu. W efekcie wapnowanie letnie, nazywane również "pożniwnym” już w pierwszym roku przynosi wzrost plonu.

Stosuje się również wapnowanie późnojesienne (przed wykonaniem orki zimowej) i wiosenne. Czasami jednak zbyt wysoki poziom wilgotności gleby w tym okresie nie sprzyja dobremu wymieszaniu wapna z glebą, a ponadto opóźnia się termin siewu roślin jarych.

field-of-rapeseeds-474558_1920